Rekonštrukcia osvetlenia
separ2
img00014.jpg
Spracoval: Mgr. Jozef Šimún