Rekonštrukcia osvetlenia

V januári 2013 a v januári 2014 sa uskutočnila rekonštrukcia osvetlenia vo všetkých priestoroch školy a v telocvičniach. Modernizáciou osvetlenia - výmenou svietidiel, zásuviek, vypínačov a rozvodných skríň  - sa zlepšila úroveň osvetlenia a zároveň sa znížili prevádzkové náklady na elektrickú energiu. Staré svietidlá po odseparovaní boli odovzdané do zberného dvora technických služieb.

Celkové náklady na rekonštrukciu:  59.360,32 €,

z toho: sponzor 30.000,-  €; Mesto Trenčianske Teplice 29.360,32 €

 

 

 

 

 

 

 

 

thn00001.jpg thn00002.jpg thn00003.jpg thn00004.jpg thn00005.jpg
thn00006.jpg thn00007.jpg thn00008.jpg thn00009.jpg thn00010.jpg
thn00011.jpg thn00012.jpg thn00013.jpg thn00014.jpg thn00015.jpg
Spracoval: Mgr. Jozef Šimún