Rekonštrukcia osvetlenia
DSC06051
img00005.jpg
Spracoval: Mgr. Jozef Šimún