Rekonštrukcia osvetlenia
DSC06053
img00006.jpg
Spracoval: Mgr. Jozef Šimún