Rekonštrukcia osvetlenia
DSC06054
img00007.jpg
Spracoval: Mgr. Jozef Šimún