Rekonštrukcia osvetlenia
DSC06056
img00008.jpg
Spracoval: Mgr. Jozef Šimún