Rekonštrukcia osvetlenia
DSC06046
img00001.jpg
Spracoval: Mgr. Jozef Šimún