Rekonštrukcia osvetlenia
DSC06050
img00004.jpg
Spracoval: Mgr. Jozef Šimún