Rekonštrukcia osvetlenia
DSC06048
img00002.jpg
Spracoval: Mgr. Jozef Šimún