ŠKD má talent

Dňa 20.11. 2014 sa v školskom klube detí - II. oddelenie uskutočnila súťaž ŠKD má talent. Ukážky z vystúpení boli veľmi dobre pripravené. Našim cieľom bolo  zapojiť čo najviac detí do tohto podujatia. Deti sa tak učia slušnému správaniu a nebáť sa vystupovať na verejnosti.  Svojím talentom sa prezentovali deti 1. až 4. ročníka. Videli sme hru na hudobné nástroje tanec, spev, tanečno- gymnastickú šou, ukážku vystúpenia mažoretky a šport. Pochvalu si zaslúžia všetci zúčastnení, ktorí vynaložili mnoho síl na prípravu.                                          

 Všetkým ďakujeme. Dovidenia o rok.

 

 

 

 

 

 

 

 

thn00001.jpg thn00002.jpg thn00003.jpg
thn00004.jpg thn00005.jpg thn00006.jpg
thn00007.jpg thn00008.jpg thn00009.jpg
thn00010.jpg thn00011.jpg thn00012.jpg
thn00013.jpg thn00014.jpg thn00015.jpg
thn00016.jpg thn00017.jpg thn00018.jpg
thn00019.jpg thn00020.jpg thn00021.jpg
thn00022.jpg thn00023.jpg